Topicus Z B.V.

Topicus Z ontwikkelt software voor de Finance sector. Hun klanten zijn o.a. Friesland Bank, ING en Quion (deze nemen de DSB portefeuille over).

Ik heb meegewerkt aan het betalen en sparen stuk van de Friesland Bank. Hier heb ik de Klimspaardeposito voor verbeterd.

Daarna heb ik op project FireBird van Quion gezeten. Hiervoor heb ik diverse dingen gedaan zoals het aanpassen van het berekenen van de vervalkalender en het maken van controlelijsten in T-SQL ten behoeve van de conversie.

Techniek: .NET 4.0, Scrum, C# met Visual Studio 2010, NHibernate, NUnit, SQL Server 2008 R2 en SVN/Mercurial, ASP.NET, Javascript.